2017 YILINDA DA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ DESTEKLENİYOR
2016 Yılında büyük ilgi gören, köyden kente göçü engellemeye ve tarımda çalışan genç nüfusu artırmaya yönelik olan 30.000 TL’lik hibe desteği 2017 yılında da verilecek.
Bu hibe desteğinin bir kısmı hayvancılık projelerinde, bir kısmı arıcılık ve kanatlı hayvan projelerinde diğer kısmı da bitkisel ürün projelerinde kullandırılacak.
Başvurular  7 Nisan 2017 tarihinde başladı ve 5 Mayıs 2017 tarihinde son bulacaktır. Çiftçiler ön başvurularını gencciftci.tarım.gov.tr adresinden şahsen yapacaklardır. Kesin başvuruları ise İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şahsen yapacaklardır.
Başvurular bittikten sonra yapılacak olan değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğünce imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanılacak.
 
 
BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
3- Okur-yazar olmak,
4- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
5- Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
6- Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
7- Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
8- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
9- Resmi Gazete’nin 5/4/2016 tarihli 29675 sayısında yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
10-Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
11- Yukarıdaki 4, 6,7,8,9,10. maddelere tabi kişilerin eşi olmamak.
 
 
ŞARTLARI UYANLARDAN İSTENECEK BELGELER
 
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait SGK’dan alınan belge.
3-Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge.
4-Başvuru dilekçesi.(yazılım programından çıktı alınarak temin edilecektir.)
5-Proje Tanıtım Formu.(yazılım programından çıktı alınarak temin edilecektir.)
6-Tebliğ ekindeki “Taahhütname”
7-Diploma sureti veya okur-yazarlık belgei.
8-Genç Çiftçi Değerlendirme Komisyonu’na sunulmak üzere;
a-Yatırım yeri mülkiyetinin genç çiftçiye ait olduğuna dair belge.
b-Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren belge.
c-Şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli, engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair belge.
 
 
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 
1- Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
        - Kombine/Etçi Irk veya Melezleri Sığır Yetiştiriciliği Projesi
        - Manda Yetiştiriciliği Projesi
        - Koyun Yetiştiriciliği Projesi
        - Keçi Yetiştiriciliği Projesi
        - Arıcılık Projesi
        - Serbest Sitem Yumurta Tavuğu, Ördek, Kaz, Hindi, Bıldırcın Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı Projesi
        -İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Yeni Tesis Yapımı Projesi
2- Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
        - Kapama Meyve Bahçesi Tesisi Projesi
        - İç ve Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi
        - Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi
        - Kültür Mantarı Üretimi ve Yeni Tesis Yapımı Projesi